Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN                                                                                                    

                                                                                                         

1-ALGEMENE BEPALINGEN                                                                                                        

In geen geval kan de huurder zich beroepen op enig recht om in de lokalen te blijven na het verstrijken van de oorspronkelijk in het huurcontract vastgelegde periode.

                                                                                                         

2- BETALING 

 • Betalingen uitsluitend per bancaire overboeking.
 • De reservering wordt van kracht zodra de huurder aan de eigenaar het voorschot heeft overgemaakt dat op de voorzijde van het huurcontract staat vermeld, evenals een kopie van het huurcontract dat voor de aangegeven datum is ondertekend en aan de eigenaar geretourneerd.
 • de volledige huurprijs moet uiterlijk 10 dagen voor het begin van het verblijf door de eigenaar zijn.

                                                                                                          

3- BORGSOM OF WAARBORGSOM                                                                                                      

 • Het overeengekomen bedrag voor de waarborg moet uiterlijk 10 dagen voor het begin van het verblijf door de eigenaar zijn ontvangen.
 • Nadat bij vertrek een gezamenlijke inventaris is opgemaakt, wordt deze waarborg binnen 7 dagen per bancaire overboeking terugbetaald, onder aftrek van de kosten om de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen en de kosten voor het vervangen van voorwerpen en apparatuur als er schade wordt geconstateerd.
 • Als de waarborg niet voldoende is, verbindt de huurder zich ertoe het verschil bij te passen op basis van bewijsstukken die door de eigenaar worden verstrekt.

 

4- GEBRUIK VAN HET PAND                                                                                                       

 • De huurder zal het gehuurde op een rustige manier gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het pand.
 • De accommodatie mag in geen geval aan derden worden verhuurd.
 • De eigenaar moet de accommodatie ter beschikking stellen in overeenstemming met de beschrijving die hij heeft gegeven en deze in bruikbare staat houden.
 • Bij vertrek moet de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat, c.q. schoon achterlaten. Dit houdt in:
 • beddengoed verwijderen en in de gang of in de wasmanden achterlaten
 • vet en etensresten van het fornuis, de gootsteen en de wastafels verwijderen
 • de vaatwasser en de koelkasten leegmaken
 • de vloeren vegen.

                                                                                                          

5-AANTAL BEWONERS                                                                                                   

Het aantal personen dat van het gehuurde gebruik maakt, mag in geen geval de maximum capaciteit ervan overschrijden. Indien de maximale capaciteit van het gehuurde wordt overschreden, behoudt de eigenaar zich het recht voor om het huurcontract op te zeggen of dienovereenkomstig te wijzigen.

                

 6- HUISDIEREN                                                                                                   

Huisdieren zijn na toestemming van de eigenaar en onder strikte voorwaarden welkom:

 • de huisdieren verblijven tijdens de nacht in 1 kamer
 • de huisdieren mogen onder geen beding op de matrassen komen
 • de huisdieren moeten in- en rondom het gebouw aangelijnd zijn
 • de ontlasting van de huisdieren moet worden opgeruimd

Er worden per huisdier, per reservering extra kosten in rekening gebracht.

 

7- INVENTARIS VAN DE INRICHTING                                                                                                 

Een inventaris wordt gezamenlijk opgesteld en ondertekend door de huurder en de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger bij aankomst en vertrek. Deze inventaris is de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris.        

 

8-ANNULERING                                                                                 

 • Elke annulering moet zo snel mogelijk worden gemeld.
 • In geval van annulering vóór het moment waarop, volgens de voorwaarden van artikel 1 van het huurcontract, de eerste dienst moet worden verleend, moet de klant aan de eigenaar de volgende percentages van de waarde van de reservering betalen:

                                                                                                          

 • Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum => 0%
 • Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum => 15%
 • Meer dan een maand voor de ingangsdatum => 35%
 • Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum => 60%
 • Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum => 85%
 • 7 dagen of minder voor de ingangsdatum => 100%.

 

 • In geval van annulering wegens overheidsbeperkingen of door de eigenaar, zal deze laatste de huurder het bedrag van de reeds ontvangen (aan)betaling terugstorten.

 

9-ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF                                                                                            

In geval van vroegtijdige onderbreking van het verblijf door de huurder, anders dan in geval van overmacht, zal er geen terugbetaling plaatsvinden, met uitzondering van de borgsom. Er is sprake van overmacht als de huurder een ernstige reden kan aanvoeren die het onmogelijk maakt om de huurperiode te voltooien. In dit geval kan de eigenaar de reeds betaalde bedragen terugbetalen, naar rato van de niet-bezette periode.                

                                                                                         

 10- VERZEKERING                                                                                            

De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Hij moet verzekerd zijn.             

                                                                              

11- GESCHILLEN OF KLACHTEN                                                                                           

Als de klacht betrekking heeft op de staat van de woning of de beschrijving van de huur, moet deze schriftelijk worden ingediend binnen zeven dagen na aankomst. De eigenaar en de huurder moeten een minnelijke schikking nastreven. Voor andere geschillen kan de huurder zich onbeperkt wenden tot een representatieve instantie.